Matematický kompas

Vážené kolegyně a kolegové,

na základě konkurzu se vyprofiloval autorský kolektiv naší nové publikace:

Mgr. Václav Zemek - vedoucí kolektivu

Ing. Petr Humplík

Mgr. Martina Kupilíková

Mgr. Dana Šipulová

 Autoři - učitelé základních a středních škol -  vytvořili malou matematickou encyklopedii (podle reakcí učitelů matematiky, kterým jsme ji poskytli v rukopise k nahlédnutí, opravdu kvalitní ).

Její původní zaměření - příprava na přijímačky hlavně pro žáky 9. ročníku - se rozšířilo na všechny žáky 2. stupně. Zvolili jsme proto název "Matematický kompas", protože věříme, že pomůže žákům (samozřejmě, s nenahraditelnou pomocí učitelů) zorientovat se v spletitých cestách matematiky a střelka kompasu je dovede do více či méně vzdáleného cíle - úspěšného absolvování přijímacích pohovorů na střední školu.
 

Matematický kompas  a autoři jsou  zde představeni podrobněji (formát pdf)